BEKİR CANTEMİR

Bekir Cantemir

Bekir Cantemir

Şehir Tarihi Miras Araştırmacısı

1975 Çorum doğumlu Bekir Cantemir, 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde The Changing of Conception of Time: Calendar and Clock From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2013 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İstanbul’un Mekan ve Sosyal Yapı Dönüşümü (1945-1960) başlıklı doktora tezini yazmıştır.

Eski Osmanlı, Anadolu ve İstanbul haritaları koleksiyonu yapan Cantemir, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e özel mülkiyetin oluşum ve dönüşümü, imar-siyaset ilişkileri, Osmanlı basın matbuat tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi haritacılık tarihi gibi konularla akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik Çöp Toplama Merkezi (AÇÖTOM) Genel Sekreteri olan Cantemir, vatandaş evrakı ile vatandaşın tarihini yazamaya odaklanan bir yaklaşımla efemera üzerinden tarih yazımı ile ilgilenmektedir. Halihazırda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde “Türk Basın ve Medya Tarihi” ve “Şehircilik ve İmar Tarihi” derslerini vermektedir. Cantemir Miras Araştırmaları ve Alart Kültür Sanat yönetim adlı şirketlerinde çalışma hayatına devam etmektedir.