PROF. DR. AHU GÜLÜMSER

Prof. Dr. Ahu Gülümser

Prof. Dr. Ahu Gülümser

İTÜ Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. İTÜ’de 2003 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans eğitimini, 2005 yılında Bölge Planlama Yüksek lisans programını ve 2009 yılında Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programını tamamladı.

2005 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak, 2013 yılında Doçent, 2019 yılında ise Profesör unvanlarını almıştır. Mekânsal stratejik planlama, kırsal kalkınma, mesleki etik, girişimcilik ve yenileşim konularında çalışmaları olan Aliye Ahu Gülümser’in, ulusal ve uluslararası yayınları, projeleri ve uygulama projelerinin yanı sıra, yarışma ödül ve jüri üyelikleri de bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Mekânsal Strateji Planı 2053 çalışmaları koordinatörü, Vizyon 2050 İstanbul ve KORU İstanbul projelerinde danışman olarak görev almıştır. Halen İTÜ’de görev almakta, İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkez Müdürü ve A|Z ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE dergisi editörü görevlerini yürütmektedir.